ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ | Essay on Friendship In Punjabi

ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ | Essay on Friendship In Punjabi

ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ | Essay on Friendship In Punjabi - 1100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ


ਇਹ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਹੈ !

ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹਨ। ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਭੂਗੋਲ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ. ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਾਥੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ.

ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਮਿਲਣ, ਸਲਾਹ, ਦਿਆਲੂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ.

ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਦਿਵਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਵਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਦਿਵਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏ. ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ... ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਹਨੇਰੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦਿਵਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

ਸੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਾਂ.

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।


ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ | Essay on Friendship In Punjabi

Tags